NAMES                                                                  EXT.                EMAIL

Assoc Prof Dr Bong Chin Wei                              485                 cwbong@wou.edu.my

Assoc Prof Dr Lee Chee Leong                           481                  cllee@wou.edu.my

Dr Tan Choo Jun                                                   484                 cjtan@wou.edu.my

Dr Magdalene Goh Wan Ching                            479                 magdalenegoh@wou.edu.my

Dr Teoh Ping Chow                                               476                 pcteoh@wou.edu.my

Dr Lim Ting Yee                                                     466                 tylim1@wou.edu.my

Azrina bt P. Jamal Mydin                                       483                 azrinapjm@wou.edu.my

Ooi Wen Hui                                                           478                 whooi@wou.edu.my

Chandarasageran A/L Natarajan                          477                 cnatarajan@wou.edu.my

Christine Tan Yew Ling                                          460                christinetan@wou.edu.my

Ms Yeap Chu Im (Dora)                                          294                dorayeap@wou.edu.my

Tan Cheng Peng                                                    293                cptan@wou.edu.my

Dr Mohd Hezri Marzaki 212 mdhezrimarzaki@wou.edu.my

Muhammad Norhadri Md Hilmi                            468                 mdnorhadrih@wou.edu.my

Dr Nurul ‘Ulyani bt Mohd Najib 210 nurulubmn1@wou.edu.my